Gemeente Kortessem

Personeel & Organisatie - Personeel

De personeelsdienst behandelt alle personeelsaangelegenheden, gaande van de sollicitatieprocedure, het functioneren en het doorgroeien in de organisatie tot het verlaten van het gemeentebestuur. Verder treedt de personeelsdienst op als ondersteunende dienst voor alle medewerkers van de gemeente. Zij kunnen hier terecht met vragen over bijvoorbeeld het arbeidsreglement of hun pensioen. Kandidaten kunnen hier ook terecht voor inlichtingen over vacatures, examens en voorwaarden bij aanwerving. Iedere vacature wordt door het gemeentebestuur bekend gemaakt.

E-loket

  • Sollicitatie • Lokaal bestuur Kortessem formulier