Gemeente Kortessem

Subsidies Ruimte & Openbare werken

Elke organisatie, vereniging of individu die een project tot een goed einde wil brengen, verdient de nodige ondersteuning. Daarvoor heeft het gemeentebestuur verschillende subsidies, ter ondersteuning.

Op de website premiezoeker (https://www.premiezoeker.be/) krijg je een overzicht van de premies waar je recht op hebt als je in onze gemeente woont of bouwt.

E-loket

  • Subsidieaanvraag • Aanleg of onderhoud kleine landschapselementen • poel formulier
  • Subsidieaanvraag • Aanplant of onderhoud kleine landschapselementen • bomen formulier
  • Subsidieaanvraag • Aanplant of onderhoud kleine landschapselementen • haag/heg formulier
  • Subsidieaanvraag • Aanplant of onderhoud kleine landschapselementen • hoogstamboomgaard formulier
  • Subsidieaanvraag • Aanplant of onderhoud kleine landschapselementen • houtkant formulier
  • Subsidieaanvraag • Aanplant of onderhoud kleine landschapselementen • knotbomen formulier
  • Subsidieaanvraag • Grondkwaliteitsverbetering ten gevolge van grondontleding formulier
  • Subsidieaanvraag • Inbraakpreventie formulier
  • Subsidieaanvraag • Vervanging verharde oppervlakten formulier
  • Subsidieaanvraag • Verwijderen of opvullen van buiten gebruikgestelde stookolietanks formulier