Gemeente Kortessem

Jeugd

De dienst UiT in Kortessem, afdeling Jeugd is een gemeentelijke dienst die fungeert als uitvoerend orgaan van het gemeentelijk jeugdbeleid. Zij hebben de opdracht om een permanente dialoog tussen kinderen en jongeren en het gemeentebestuur op te zetten. Zij willen kinderen en jongeren leren kennen vanuit oprechte interesse in hun leefwereld, weten waar ze mee bezig zijn en belangrijk vinden. 

Daarnaast zorgen zij voor een goed, gefundeerd en uitgebalanceerd gemeentelijke jeugdaanbod. Dit door in te zetten op een sterk vrijetijdsaanbod inspelend op de noden en behoeften van kinderen en jongeren.

Zij staan ook in voor het creëren van een positief en ondersteunend kader waarbinnen burgerinitiatief en zelforganisatie zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het voorziet naast algemene dienstverlening in een uitgebreide financiële en materiële ondersteuning voor jeugdinitiatieven.