Gemeente Kortessem

Mens & Samenleving - Sociale dienst

Elke inwoner van Kortessem die problemen heeft, van welke aard ook, kan terecht bij de sociale dienst (leefloon, voorschotten, financiële steun, steun aan asielzoekers, borgstelling, tussenkomst babyvoeding, verwarmingstoelage, socio-culturele participatie...).