Gemeente Kortessem

Mens & Samenleving - Sociale dienst

Elke inwoner van Kortessem die problemen heeft, van welke aard ook, kan terecht bij de sociale dienst. Bijvoorbeeld: leefloon, voorschotten, financiële steun, steun aan asielzoekers, borgstelling, tussenkomst babyvoeding, verwarmingstoelage, socio-culturele participatie...

E-loket