Gemeente Kortessem

Bekendmakingen

Hieronder vind je alle publicaties van het bestuur waaronder de besluiten die de burgemeester, het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau, de OCMW-raad of de gemeenteraad genomen hebben.

Door hier te klikken, kom je rechtstreeks terecht op de kalender van de verschillende organen, waar de besluiten ook nagelezen kunnen worden.

   

Openbaarheid van bestuur

Elke burger kan bestuursdocumenten opvragen en inkijken, er uitleg over vragen of er een kopie van verkrijgen. De wijze waarop een aanvraag moet gebeuren en hoe het bestuur een aanvraag moet afhandelen, wordt beschreven in het Bestuursdecreet van 07.12.2018, Titel II, Hoofdstuk 3 betreffende de toegang tot bestuursdocumenten.
 
Wens je een bepaald bestuursdocument in te kijken? Stuur dan een mailtje naar het secretariaat (secretariaat@kortessem.be) waar uw aanvraag geregistreerd wordt en beantwoord binnen een termijn van 20 dagen na registratie.
 

Klacht indienen bij de toezichthoudende overheid

Wil je een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid? Dat kan via de Klachtenwegwijzer van lokaal bestuur Vlaanderen.
De wijze waarop je klacht kan indienen en het belang hiervan, vind je terug op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer.