Gemeente Kortessem

Verwarming - Federale verwarming

Omwille van de stijging van de prijzen van de olieproducten riep de federale regering een sociaal stookoliefonds in het leven. Dit fonds helpt gezinnen met een laag inkomen de kosten van de verwarming te dragen. De federale overheid stelt jaarlijks de voorwaarden (o.a. inkomensgrens) en het bedrag van de toelage vast.

Denk je hiervoor in aanmerking te komen? Neem dan binnen de 60 dagen na levering van de brandstof contact op met het OCMW. Het OCMW gaat dan na of je voldoet aan de voorwaarden, en kan vervolgens een aanvraag indienen. Meer informatie vind je op de website van het verwarmingsfonds.