Gemeente Kortessem

Juridische hulp

Deze dienst richt zich tot alle inwoners van Kortessem met problemen vanĀ juridische aard, zoals: echtscheidingen, huur- , erfenisprocedures, enzovoort.

De juriste kan je informatie en advies geven. Zij kan je zonodig helpen metĀ het opstellen van een brief die je moet versturen, de tegenpartij contacteren en bemiddelen waar nodig.

Omschrijving

Een jurist van het OCMW geeft informatie en advies over de juridische gevolgen van de problemen waarmee u kampt. Hij/zij kan uw dossier ook samen met u opvolgen en u begeleiden bij moeilijke procedures. De juristen werken voor de dienst rechtshulp van het OCMW.

Uitzonderingen

Iemand vertegenwoordigen voor de rechtbank kan niet.