Gemeente Kortessem

Crisisopvang

Deze dienstverlening wordt geboden aan mensen die omwille van een crisis (tijdelijk) dakloos zijn en over onvoldoende middelen en/of mogelijkheden beschikken om zelf een oplossing te vinden. Dit kan gaan over een gezinslid dat niet meer thuis kan blijven wonen omwille van intrafamiliaal geweld tot een huis dat onbewoonbaar wordt verklaard. Wie heeft er recht op de crisiswoning? Dat wordt situatie per situatie bekeken en beoordeeld.

Indien je dakloos bent of dreigt dakloos te worden, gaan we samen met jou op zoek naar een gepaste oplossing, zijnde crisisopvang via het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), crisiswoning, hotel, familie, vrienden, ...

De crisiswoning is een vorm van maatschappelijke dienstverlening van het OCMW. Deze vorm van dienstverlening kan aangeboden worden wanneer er geen andere opties voor handen zijn.

Omschrijving

Bevindt u zich in een crisissituatie, dan kunt u tijdelijk opgevangen worden.

Voorbeelden van crisissituaties zijn huisbrand, een dringend probleem in de thuiszorg, de opvang van toegewezen asielzoekers, de behoefte aan kinderopvang wegens de hospitalisatie van een alleenstaande moeder, het overlijden van uw enige mantelzorger, echtelijke moeilijkheden, enz. In onderling overleg wordt naar een structurele oplossing gezocht.

Voor wie?

Om in aanmerking te komen voor crisisopvang woon je in de gemeente. De oorzaak van de crisis is hierbij  niet bepalend.

Wie

Om in aanmerking te komen voor crisisopvang:

  • woont u in de gemeente

De oorzaak van de crisis is hierbij niet bepalend.

Procedure

  • U neemt contact op met een maatschappelijk werk(st)er.