Gemeente Kortessem

Crisisopvang

Deze dienstverlening wordt geboden aan mensen die omwille van een crisis (tijdelijk) dakloos zijn en over onvoldoende middelen en/of mogelijkheden beschikken om zelf een oplossing te vinden. Dit kan gaan over een gezinslid dat niet meer thuis kan blijven wonen omwille van intrafamiliaal geweld tot een huis dat onbewoonbaar wordt verklaard. Wie heeft er recht op de crisiswoning? Dat wordt situatie per situatie bekeken en beoordeeld.

Indien je dakloos bent of dreigt dakloos te worden, gaan we samen met jou op zoek naar een gepaste oplossing, zijnde crisisopvang via het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), crisiswoning, hotel, familie, vrienden...

De crisiswoning is een vorm van maatschappelijke dienstverlening van het OCMW. Deze vorm van dienstverlening kan aangeboden worden wanneer er geen andere opties voor handen zijn.

Omschrijving

Bevind je zich in een crisissituatie, dan kan je tijdelijk opgevangen worden.

Voorbeelden van crisissituaties zijn huisbrand, een dringend probleem in de thuiszorg, echtelijke moeilijkheden, een uithuiszetting... In onderling overleg wordt naar een structurele oplossing gezocht.

Voor wie?

Om in aanmerking te komen voor crisisopvang woon je in de gemeente. De oorzaak van de crisis is hierbij  niet bepalend.

Procedure

Je neemt contact op met een maatschappelijk werk(st)er.