Gemeente Kortessem

Klusjesdienst

De klussendienst is een samenwerking tussen het OCMW en De Wroeter. Senioren en hulpbehoevenden van Kortessem kunnen er beroep op doen voor tuinonderhoud of allerhande klussen. Ook jongeren in noodsituaties kunnen tijdelijk een beroep doen op deze dienstverlening.

Omschrijving

Kunt u door ziekte, handicap of leeftijd sommige klussen aan en rond uw woning niet meer uitvoeren, dan kan de klusjesdienst die voor u doen.

U kunt beroep doen op de klusjesdienst voor:

  • tuinonderhoud (gras maaien, struiken snoeien, …),
  • kleine herstellingen in en rond het huis (kapotte schakelaars, sanitair ontstoppen, …)
  • schilderen, behangen, ….

E-loket