Gemeente Kortessem

Vastgoedinformatieplatform

Vastgoedinlichtingen voor overdracht

Het Vastgoedinformatieplatform is een generiek gegevensdelingsplatform dat de uitwisseling van vastgoedinformatie mogelijk maakt. ’Vastgoedinlichtingen voor overdracht’ is het eerste product van het Vastgoedinformatieplatform waarbij betrouwbare vastgoedinformatie over een perceel snel verzameld wordt. Dit zowel in het kader van een verkoop, langdurige verhuur als een andere vorm van overdracht waarbij we de verwerver (potentiële koper) zo goed mogelijk informeren over het perceel en de gebouw(en). De aanvrager verkrijgt de ’Vastgoedinlichtingen voor overdracht’ via één eenvoudig kanaal. Het platform verzamelt data uit centrale bronnen waarna de bevoegde gemeente het dossier verder verrijkt met gevalideerde lokale data. De aanvrager ontvangt het resultaat via het Vlaamse webportaal, als PDF of in een eigen toepassing.
 

In oktober 2022 ging het Vastgoedinformatieplatform van start voor notarissen en vastgoedmakelaars. Ondertussen behandelen steeds meer steden en gemeenten aanvragen via het nieuwe systeem. Gemeente Kortessem gebruikt vanaf 10.10.2023 het nieuwe Vastgoedinformatieplatform ook. Het zal mogelijk zijn om op die dag vanaf 09u00 uw aanvraag via dit platform te doen. Vanaf 01.01.2024 zullen alle gemeenten het platform verplicht gebruiken. 

Eens het decreet in werking is (begin 2024) zullen alle aanvragen ’Vastgoedinlichtingen voor overdracht’ in Vlaanderen via het platform verlopen. Vanaf dan zullen ook burgers en andere aanvragers terecht kunnen op het platform. 

Hou er rekening mee dat er in de beginfase eventueel nog verbeterpunten kunnen zijn. Vragen en opmerkingen over het Vastgoedinformatieplatform kan je steeds richten aan Vlaanderen via vastgoedinformatieplatform@vlaanderen.be.

Wat betekent dit voor jou als vastgoedmakelaar of notaris?

Vanaf 10.10.2023 behandelen we enkel nog aanvragen vastgoedinfo die via het Vastgoedinformatieplatform gebeuren. Voor vastgoedmakelaars kan dit via RealSmart of het Vlaams portaal, voor notarissen via de IBOT-applicatie in hun eNotariaat. Indien een aanvraag ons vanaf 10.10.2023 toch op de oude manier (webloket/emailadres) bereikt, zullen we steeds doorverwijzen.

Eventuele lopende aanvragen zullen nog op de oude manier verder afgehandeld worden.

Wat wijzigt er?
 • De gemeentelijke retributie blijft verschuldigd en afgerekend door de gemeente in de eerste fase. Enkel voor aanvragen die via RealSmart verlopen, worden deze onmiddellijk afgerekend door Realsmart en gebeurt de afhandeling verder tussen de gemeente en CIB. In een latere fase zal dit ook voor notarissen via iBot het geval zijn en zal ook via het Vlaamse webportaal de inning gebeuren.
 • Voor alle aanvragers, behalve RealSmart gebruikers, blijven we zoals heden werken met een lopende rekening. Facturen worden enkel op vraag opgemaakt.
 • Het gemeentelijk retributiebedrag blijft ongewijzigd, nl. € 75,00 per kadastraal perceel. Er zijn geen uitzonderingen mogelijk op deze berekeningswijze.
 • Vanaf januari 2024 zal er een bijkomende platformretributie geheven worden.
 • Het zal niet meer mogelijk zijn om dossiers ‘urgent’ te behandelen. Gelieve tijdig uw aanvraag te doen, rekening houdend met onze gemiddelde aflevertermijn die 30 dagen bedraagt.
  Met de komst van het Vastgoedinformatieplatform beogen we een snellere aflevertermijn op termijn.
 • Het zal niet mogelijk zijn via het Vastgoedinformatieplatform om ingediende dossiers nog te annuleren of wijzigen. Gelieve hiermee rekening te houden bij het indienen van uw aanvraag.
 • Merkt u een fout op in het dossier bij een bepaalde inlichting? U heeft één maand de tijd om ons de fout per e-mail te bezorgen en een gecorrigeerde versie van het dossier te ontvangen.
 • Het zal niet langer mogelijk zijn om een onderdeel (bv. uittreksel plannen- en vergunningenregister) aan te vragen. Een dossier zal steeds alle inlichtingen bevatten waardoor u beter geïnformeerd wordt.
 • Bij elke inlichting zal steeds de bronhouder vermeld staan. Enkel voor inlichtingen waarvoor de gemeente bronhouder is, kan u ons bij inhoudelijke vragen contacteren via ruimtelijke.ordening@kortessem.be.

Navigeer door de gebruikersomgeving voor alle informatie over het platform zoals de inhoud van een dossier vastgoedinlichtingen.

We zijn er samen met de initiatiefnemers (de Vlaamse regering, VVSG, CIB en FedNot) van overtuigd dat dit platform efficiëntiewinsten zal teweegbrengen voor alle partijen. Meer informatie over het platform vindt u hier.

Op deze pagina kan u op elk moment volgen welke gemeenten reeds aangesloten zijn.