Gemeente Kortessem

Borgstelling voor een woonzorgcentrum

Mensen die tijdelijk of permanent opgenomen worden in een instelling, beschikken zelf niet altijd over voldoende middelen om de kosten van deze opname te kunnen betalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • Rusthuizen
  • Opvangtehuizen: vluchthuizen of daklozencentra...
  • Psychiatrische instellingen
  • Ziekenhuizen
  • Tijdelijk verblijf als noodvoorziening in hotelkamers of jeugdherbergen...

De mogelijkheid bestaat dan om bij het OCMW van de officiële woonplaats van de cliënt op het ogenblik van opname een borgstelling voor deze kosten te vragen. Instellingen vragen vaak ook een borgstelling aan het OCMW, ook al zijn de bestaansmiddelen van de cliënt toereikend. Ze doen dit als extra zekerheid. Het OCMW levert deze borgstelling meestal af maar zal pas effectief financieel tussen komen wanneer de eigen middelen van de cliënt werden uitgeput.

Omschrijving

Als een persoon in een woonzorgcentrum wordt opgenomen, kan men naar een waarborg of borgstelling vragen om zo de zekerheid te hebben dat de verblijfskosten van deze persoon gaan betaald worden.

Als de persoon die opgenomen wordt in een woonzorgcentrum kinderen heeft, wordt die borgstelling vaak aan de kinderen gevraagd.

Als niemand een dergelijke borgstelling wil of kan tekenen, kan het woonzorgcentrum aan het OCMW van de gemeente waar de oudere ingeschreven stond op het moment van de opname een betalingsverbintenis vragen. Dit is een verklaring waarbij het OCMW zich borg stelt voor de betaling van de verblijfskosten in het woonzorgcentrum, de medische kosten en een wettelijk vastgelegd bedrag aan maandelijks zakgeld voor de oudere.

Als een OCMW een borgstelling heeft gegeven wanneer een persoon opgenomen is in een woonzorgcentrum, staat het OCMW dus garant voor de betaling van een aantal kosten.

Het OCMW kan de kosten die het betaalt, terugvorderen van bijv. de kinderen.

Wie

De maatschappelijk werker zal uw sociale en financiële situatie onderzoeken. U zult in de eerste plaats zo veel mogelijk uw eigen middelen moeten gebruiken om de kosten te betalen. Als er kinderen zijn, wordt de onderhoudsplicht onderzocht door de maatschappelijk werker.

Procedure

  • U wordt, als kind van de ouder die in het woorzorgcentrum verblijft, gecontacteerd door het OCMW, en wordt gevraagd naar het OCMW te komen.
  • Een maatschappelijk werker heeft een gesprek met u om uw sociale en financiële situatie te evalueren. Er kan ook een sociaal onderzoek gevoerd worden.
  • Het OCMW neemt vervolgens een beslissing of u al dan niet moet bijdragen in de kosten die het OCMW maakt n.a.v. de opname (van uw ouder) in een woonzorgcentrum.

Wat meebrengen

U neemt best uw identiteitskaart mee.

Het is ook mogelijk dat de maatschappelijk werker u nog bijkomende zaken vraagt.