Gemeente Kortessem

Signalisatievergunning

Aanvragen als burger (inname openbaar domein)

Wil je een bouwwerf, steiger, puincontainer, terras,... plaatsen op de openbare weg of in de publieke ruimte? Vraag hier je vergunning aan.

Het openbaar domein is van iedereen. Toch is het soms nodig dat je een stukje van dit openbaar domein inneemt. Bijvoorbeeld om een steiger, puincontainer of verhuislift te plaatsen of om een bouwwerf in te richten. Het is belangrijk dat deze 'innames' veilig kunnen gebeuren, met zo weinig mogelijk hinder.

Vraag daarom tijdig een vergunning aan via deze link.

 

Aanvragen als aannemer

Voert u werken uit of laat u werken uitvoeren op het openbaar domein of neemt u bij werken een deel van het openbaar domein in, dan hebt u een signalisatievergunning nodig.
 
De signalisatie van werken waarschuwt de weggebruiker voor gevaren ten gevolge van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en beveiligt de werknemers in de werkzone. De signalisatie van de werken moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken in stand gehouden worden zodanig dat zij voor de weggebruiker herkenbaar blijft.
 
De signalisatievergunning bepaalt welke verkeersborden en welk waarschuwingsmateriaal u moet plaatsen en hoe u dat moet doen.
 
Opgelet!
Hou er rekening mee dat uw aanvraag minstens 14 dagen voor de geplande werken dient aangevraagd te worden.