Gemeente Kortessem

Budgetbegeleiding

Het kan om tal van redenen gebeuren dat iemand zijn/haar financiële situatie niet of moeilijk onder controle krijgt:

 • gebrek aan kennis of ervaring;
 • moeite met het begrijpen van briefwisseling of facturen;
 • schulden;
 • een inkomen dat niet stabiel is;
 • problemen in de sociale omgeving;
 • moeite met zelfbeheersing op vlak van geld uitgeven;
 • angst om contact op te nemen met instanties of andere betrokkenen;

Mensen die moeite ondervinden bij het op orde krijgen van hun financiële situatie kunnen voor advies terecht bij de sociale dienst. Het is belangrijk om te vermelden hier dat deze vorm van hulpverlening altijd vrijwillig is. Niemand kan een cliënt verplichten om met het OCMW samen te (blijven) werken. De cliënt beslist steeds zelf.

Als de cliënt voor een langere periode begeleid wil worden bij het plannen van zijn/haar budget, spreken we van budgetbegeleiding:

De cliënt en de maatschappelijk assistent spreken dan af om op regelmatige basis samen te komen om naar de briefwisseling en de rekeningen te kijken. De cliënt blijft alle handelingen grotendeels zelf uitvoeren, maar wordt hierbij ondersteund door de maatschappelijk assistent. (Bijvoorbeeld het opmaken van een plan, het contacteren van de juiste dienst, het voeren van een verhelderend gesprek over de doelstellingen van de cliënt…).

Als de cliënt (tijdelijk) zelf niet meer in staat is om al deze handelingen uit te voeren, kan hij/zij ervoor kiezen het budget voor een periode te laten beheren door de sociale dienst (budgetbeheer). Er worden dan rekeningen geopend waarop het OCMW een volmacht heeft. De maatschappelijk assistent voert het grootste deel van de betalingen en handelingen uit. Dit gebeurt wel steeds in overleg met de cliënt.

Bij een budgetbeheer is het altijd de bedoeling dat het beheer door de sociale dienst wordt afgebouwd, zodat de cliënt langzaamaan de controle over zijn/haar budget terug opnieuw zelf overneemt.

Omschrijving

Budgetbegeleiding is een vorm van hulpverlening waarbij een maatschappelijk werker u advies en steun bij het beheren van uw budget geeft. U beheert uw budget wel zelf. Als u vragen heeft over uw schulden, kan u deze ook stellen.

Uw eigen budget beheren, betekent dat u zelf uw inkomsten ontvangt en ook zelf alle betalingen uitvoert.

U wordt hierbij wel bijgestaan door een maatschappelijk werker die u goede raad en persoonlijke begeleiding kan geven. Deze maatschappelijke werker kan u eventueel helpen bij het opmaken van een budgetplan en, indien er schulden zouden zijn, een inventaris van de schulden en schuldeisers maken.

Meer informatie kan u vinden op www.eerstehulpbijschulden.be.

Wie

 • U heeft moeilijkheden om een overzicht te hebben over uw inkomsten/uitgaven en met het beheren van uw budget.
 • U wenst hiervoor professionele begeleiding te krijgen.

Procedure

 • U neemt contact op met het OCMW en geeft aan dat u een vraag rond budgetbegeleiding hebt.
 • Een maatschappelijk werker zal u ontvangen en samen met u, uw situatie bekijken.
 • De maatschappelijk werker zal samen met u de meegebrachte documenten overlopen. Indien u nog geen documenten heeft meegebracht, geen probleem, dan zal de maatschappelijk werker u hiermee helpen.
 • De maatschappelijk werker zal bekijken welke dienstverlening van het OCMW voor u het meest passend is. U kan zelf beslissen of u ingaat op het voorstel.
 • Eens u ingaat op het voorstel, kan de budgetbegeleiding opgestart worden.

Prijs

Gratis hulpverlening

Deze hulpverlening is gratis.

Wat meebrengen

Bij het eerste contact met het OCMW brengt u best volgende zaken mee:

 • Identiteitskaart
 • Indien mogelijk
  • Lijst van uitgaven die u maandelijks moet doen (bv. huur, energie, telecom, enz.) en uitgaven die u minder moet doen (bv. verzekeringen, enz.).
  • Inkomsten die u (en eventuele huisgenoten) heeft.

Het is mogelijk dat de maatschappelijk werker u nog bijkomende zaken vraagt.