Gemeente Kortessem

Publiciteit

Wens je voor je evenement een (reclame)bord te zetten langs de weg?

Publiciteit langs gemeentewegen

Geef bij je aanvraag evenementenformulier duidelijk aan waar (straat en ter hoogte van welk huisnummer) je een bord wilt zetten en hoe groot dit is. Het college van Burgemeester en schepenen (CBS) zal beslissen over deze aanvraag. Wacht met een (reclame)bord te zetten tot dat je een positieve beslissing krijgt van het CBS. Zorg dat alle borden verwijderd zijn, maximum een week na het evenement.

Publiciteit langs gewestwegen

Indien je borden op de gewestwegen (N76, N20) wil plaatsen dien je zelf bijkomend een aanvraag te doen bij Agentschap Wegen en Verkeer, district Zuid-Limburg. Vul het aanvraagformulier in dat je vindt op de website wegenenverkeer.be en stuur het door naar districtzuid@mow.vlaanderen.be of bel naar 12 39 82 60.