Gemeente Kortessem

Boekbaby's in bibliotheek Kortessem

Boekbaby’s wil ouders met hun kleine kinderen laten genieten van boeken. In de praktijk willen we ouders van jonge kinderen op verschillende momenten tijdens de voorschoolse leeftijd een boekenpakket en informatie over voorlezen en de bibliotheek cadeau doen. Zo kan Boekbaby's ouders aanmoedigen om hun kinderen zo vroeg mogelijk boekjes én de bibliotheek te laten ontdekken.


Want kinderen die al vroeg kennismaken met boeken blijken taalvaardiger, kunnen sneller lezen en beter rekenen. Ze lezen bovendien graag en ze zijn vaker lid van de bibliotheek.
Samen in een boekje kijken, plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren kennen, verhaaltjes
vertellen en beluisteren, haalt bovendien de band tussen ouders en kinderen aan. Het is 'quality time', goed voor een levenslange herinnering aan warme momenten en geborgenheid.

Boekbaby’s wil alle kinderen gelijke kansen geven door de materialen en Boekbaby’s-boodschap zo breed mogelijk te verspreiden via de consultatiebureaus van Kind en Gezin en de bibliotheek.

Omschrijving

In alle consultatiebureaus van Kind en Gezin krijgen ouders met een baby van 6 maanden oud, een mooie geïllustreerde brochure met informatie en boekentips. Wanneer hun baby 15 maanden oud is ontvangen ze een tweede brochure over het belang en plezier van voorlezen.

In 76 gemeenten, waaronder Kortessem, ┬áloopt een intensief Boekbaby’s-project. Hier krijgen de baby’s en hun ouders in het consultatiebureau niet alleen de brochures maar ook 2 boekjes in een
Boekbaby’s-draagtas. Wanneer diezelfde kinderen 15 maanden oud zijn krijgen ze een uitnodiging om in de plaatselijke bibliotheek een tweede boekenpakket af te halen.

Het project loopt in samenwerking met Locus en Kind en Gezin, met steun van de christelijke en socialistische mutualiteiten en de provincies Limburg en West-Vlaanderen.

Wie

U woont in Kortessem

Prijs

Het Boekbabypakket is gratis.

Wat meebrengen

U brengt het ingevulde formulier, dat u ontving op uw consultatiebureau, mee.

E-loket