Gemeente Kortessem

Gebruik van cateringmateriaal

De wetgeving van de VLAREMA (art 5.3.12.1 en 5.3.12.2) bepaalt nieuwe wetten rond het gebruik van drankbekers en cateringmateriaal. Deze zijn zowel van toepassing op evenementen als de interne werking van de lokale overheden.

Wijziging regelgeving voor herbruikbare recipiënten op evenementen

Vanaf 15.06.2023  is er een wetswijziging cateringmateriaal (art 5.3.12 Vlarema) voor evenementen. Het serveren van drank (alles wat gebruikt wordt voor het aanbieden en het nuttigen van drank) voor éénmalig gebruik bij evenementen is verboden, met uitzondering van petflessen en blikjes. Voorwaarde is dat de eventorganisator daarvoor een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 95% ervan wordt ingezameld voor recyclage (vanaf 01.01.2025 geldt het verbod ook voor petflessen en blikjes).

Concreet wilt dit zeggen dat er geen wegwerpbekers meer gebruikt mogen worden, ook al worden deze voor minstens 95% ingezameld voor recyclage. Er kan wel een uitzondering gevraagd worden aan de Vlaamse overheid indien men nog met een voorraad wegwerpbekers zit. 

Moesten er ondanks alle inspanningen die gedaan zijn door de organisator, onvoldoende herbruikbaar materiaal en/of wasfaciliteiten beschikbaar zijn, kan de minister dit jaar nog uitzonderingen voorzien.

Bij het gebruik van herbruikbare bekers en herbruikbaar cateringmateriaal, met uitzondering van glas en porselein, is het verplicht om minstens 90% terug in te zamelen voor hergebruik. Om deze 90% te halen kan er bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van een waarborg per beker of bord of het werken met een jeton voor het afhalen van het eerste drankje en dan telkens verplichten een lege beker in te leveren voordat er een nieuwe consumptie besteld kan worden of…

Het lokaal bestuur Kortessem ondersteunt het gebruik van herbruikbare bekers door middel van een subsidie voor alle erkende Kortessemse verenigingen.

Klik hier om een subsidie voor herbruikbare bekers aan te vragen

Voor meer info kan je hier terecht:

Besluit regelement subsidie herbruikbare bekers 

Wetgeving drankverpakkingen en voedselverpakkingen - Ovam

Aan de slag met de wetgeving cateringmateriaal - Ovam

Bekers huren?

Limburg.net beschikt over 150.000 bekers die alle erkende verenigingen kunnen ontlenen. Voor het ontlenen van de bekers werkt Limburg.net samen met Festicup.

Klik hier voor het online aanvraagformulier, de handleiding en uitleenreglement van de herbruikbare bekers.