Gemeente Kortessem

Energietoelage

Het OCMW wil een energietoelage toekennen aan inwoners die moeilijkheden ondervinden bij het betalen van hun energierekeningen en bijgevolg een achterstand oplopen bij hun energieleverancier. 
 
Het doel van de energietoelage is tweeledig. Enerzijds door het toekennen van een financiële steun en anderzijds door het nemen van maatregelen in het kader van een preventief sociaal beleid
 
Om aanspraak te kunnen maken op een energietussenkomst van het OCMW Kortessem moet de aanvrager voldoen aan een aantal voorwaarden.
 
Heb jij het moeilijk om je energiekosten te betalen en heb je openstaande facturen bij leveranciers? Neem dan contact op met de sociale dienst via socialedienst@kortessem.be | 011 37 91 40. Dan kijken we samen hoe we een oplossing kunnen vinden voor jouw probleem.