Gemeente Kortessem

13. Wat gebeurt er met een graf als er geen concessie genomen wordt?

Als er geen retroactieve concessie wordt afgesloten én er is geen grafrust van tien jaar meer van toepassing, zal de gemeente de procedure van ontruiming opstarten. 

Als nabestaande krijg je in de periode van 01.03.2023 tot 01.03.2024 de mogelijkheid om een keuze te maken.

Kies je ervoor om geen concessie af te sluiten, dan krijg je gedurende deze periode de kans om de grafmonumenten en/of de graftekens weg te nemen.

Na 01.03.2024 is het niet meer mogelijk om nog een concessie aan te vragen en worden de grafmonumenten en/of de graftekens eigendom van de gemeente en worden ze van ambtswege verwijderd. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de bestemming van deze materialen.

Indien het graf als lokaal-historisch werd gecatalogiseerd zal de gemeente instaan voor het onderhoud en eventuele herstellingen.

Wil je als nabestaande het grafmonument zelf verwijderen, dan verzoeken we je om ons hierover vooraf te informeren. Zodoende kan er een dag en tijdstip afgesproken worden en kunnen we waarborgen dat eventuele andere activiteiten op de begraafplaats niet worden verstoord.

Terug Verder