Gemeente Kortessem

07. Wat als de concessie verlopen is, maar er nog begunstigden zijn voor het graf of de nis?

Als de concessie is verlopen kunnen er geen bijzettingen meer gebeuren in het graf of de nis, ook niet als er volgens het algemeen reglement op de begraafplaatsen nog ruimte voorzien is voor een aantal personen.

Dit kan je voorkomen door de concessie op dit graf te hernieuwen (zie vraag 08).

Terug Verder