Gemeente Kortessem

09. Kan ik een concessie nemen voor een kortere of langere periode?

Neen. Uitgezonderd voor eeuwigdurende concessies, concessies voor kindergraven tot zeven jaar en voor graven van oud-strijders, kan er bij de rechtzetting enkel gekozen worden voor een concessie van vijftien jaar aan de kostprijs van 150,00 euro.

De concessie neemt aanvang op de datum van toekenning door het College van Burgemeester en Schepenen.

Uiteraard kan de concessie hierna terug hernieuwd worden, volgens de algemeen geldende termijnen en tarieven (zie Retributiereglement op de begraafplaatsen).

Terug Verder