Gemeente Kortessem

10. Wanneer moet ik een beslissing nemen?

De wettelijke aanplakkingstermijn loopt van 01.03.2023 tot 01.03.2024. Je dient dus een beslissing te nemen binnen deze periode.

Indien je ervoor kiest om geen concessie af te sluiten, dan krijg je gedurende deze periode de kans om de grafmonumenten en/of de graftekens weg te halen. In voorkomend geval, verzoeken we je om ons vooraf te informeren over de datum en het tijdstip waarop dit zal gebeuren. Op die manier kan gewaarborgd worden dat eventuele andere activiteiten op de begraafplaats niet worden verstoord.

Na afloop van de vastgestelde periode is het niet meer mogelijk om nog een concessie aan te vragen en worden de grafmonumenten en/of de graftekens eigendom van de gemeente en worden ze van ambtswege verwijderd. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de bestemming van deze materialen.

Terug Verder