Gemeente Kortessem

Evenementenformulier

Evenementen organiseren

Heb je binnenkort een event met je vereniging? Wil je alcoholische dranken schenken? Wil je graag weten tot hoeveel dB je muziek mag gaan? Wil je graag herashekken lenen? Heb je een straatfeest? Dan moet je een aanvraag voor evenementen indienen.

Voorwaarden

Deze aanvragen dienen tijdig ingediend te worden: minstens drie maanden en maximum één jaar voor de datum van het evenement. Indien de termijn van de aanvraag wordt overschreden, kan het evenement worden geweigerd.

Hoe aanvragen

Alle vragen verlopen via het formulier Aanvraag Organisatie evenement in het E-loket op de website www.kortessem.be

Meer info

Heb je een vraag over evenementen? Aarzel niet en mail naar uit@kortessem.be

E-loket

  • Aanvraag • Organisatie evenement formulier