Gemeente Kortessem

Ontlenen van materiaal voor jeugdactiviteiten en jeugdwerk

Wanneer je een evenement organiseert kan je via de uitleendienst van de dienst UiT in Kortessem materialen ontlenen.

Omschrijving

Indien u jeugd- of jeugdwerkactiviteiten organiseert, kunt u materiaal lenen bij de uitleendienst.

Wie

De voorwaarden voor het lenen van het materiaal kunt u terugvinden in het uitleenreglement.