Gemeente Kortessem

Ontlenen van materiaal voor jeugdactiviteiten en jeugdwerk

Als erkende Kortessemse vereniging aangesloten bij een adviesraad, burgers, scholen en bevoorrechte partners worden materialen zoals nadarhekken, herashekken, panelen, podiumelementen, enz. gratis ter beschikking gesteld op het domein van Kortessem. Duid op je aanvraag evenementenformulier aan wat en hoeveel materialen je nodig hebt.

Omschrijving

Indien u jeugd- of jeugdwerkactiviteiten organiseert, kunt u materiaal lenen bij de uitleendienst.

Wie

De voorwaarden voor het lenen van het materiaal kunt u terugvinden in het uitleenreglement.