Gemeente Kortessem

Subsidie • Verbetering van de grondkwaliteit ten gevolge van een grondontleding

Met het oog op het verbeteren van de grondkwaliteit, kan er een premie worden aangevraagd voor scheikundige grondontledingen die worden uitgevoerd door een erkende bodemkundige dienst.

Het gemeentebestuur van Kortessem voorziet daarom een subsidie ‘verbetering van de grondkwaliteit ten gevolge van een grondontleding’ ten behoeve van inwoners die in aanmerking komen, dit binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten in het meerjarenplan.

Onderstaand kan je het reglement en het aanvraagformulier voor deze subsidie terugvinden.

E-loket

  • Subsidieaanvraag • Grondkwaliteitsverbetering ten gevolge van grondontleding formulier