Gemeente Kortessem

Ontlenen van boeken, cd's, dvd's en ander bibliotheekmateriaal

De collectie van de bibliotheek van Kortessem is ingedeeld in een aantal verschillende afdelingen die bepaald worden door de soort informatiedragers en door de leeftijd van de lener. Je vindt er boeken, dvd's, strips, tijdschriften en kranten.

Wat

In de bibliotheek van Kortessem kan je boeken, tijdschriften, strips en dvd’s lenen, deze materialen kunnen voor een periode van 28 dagen geleend worden.

Je mag in totaal maximaal twintig materialen tegelijk uitlenen.  Binnen dit maximum is er een bijkomende beperking gesteld voor tijdschriften, strips en dvd’s. Van elke van deze materialen mag je maximaal vijf exemplaren tegelijk uitlenen.

De uitleentermijn kan onder bepaalde voorwaarden eenmalig verlengd worden voor een periode van 28 dagen, beginnend op het moment dat de verlenging gebeurt.

Wie

Iedereen kan deze bibliotheekmaterialen lenen. Om deze materialen te lenen moet je je als lid registreren aan de balie van de bibliotheek. Dat kan tijdens de openingsuren.

  • Personen tot achttien jaar kunnen zich gratis als lid registreren.
  • Personen vanaf achttien jaar betalen jaarlijks lidgeld.

  

Voorwaarden

Breng steeds je identiteitskaart mee. Indien je via je bibliotheekpasje geregistreerd staat moet je dit uiteraard ook meebrengen. Materialen die je wenst te verlengen kan je best ook altijd meebrengen. Je hoeft, behalve het jaarlijkse lidgeld voor volwassen gebruikers, niets extra te betalen om materialen uit te lenen.

Indien je materialen te laat inlevert, wordt er een boete aangerekend van 0,10 euro per object en per uitleen-dag dat je te laat bent. Hiervoor ontvang je een maningsbericht na zeven dagen en een tweede bericht na nog eens veertien dagen. Wanneer je je nog steeds niet in orde stelt zal er een derde bericht per brief gestuurd worden met een betalingsvoorstel voor de kosten van de niet-teruggebrachte materialen samen met de opgelopen boetes. Als hier na veertien dagen  geen gevolg aan gegeven wordt zal er een factuur gestuurd worden door de financiële dienst van het gemeentebestuur.

Omschrijving

In de openbare bibliotheek kunt u boeken, cd's, dvd's en andere bibliotheekmaterialen ontlenen.

E-loket