Gemeente Kortessem

Elektronische identiteitskaart (eID)

Kostprijs

 • normale procedure 20,00 euro
 • met spoedprocedure, afhalen gemeentehuis 1 dag = 140,00 euro
 • met spoedprocedure, afhalen RR Brussel 1 dag = 110,00 euro
 • herdruk pin/puk code bij aanvraag na verlies = 5,00 euro

Aandacht

Foto

je kan de fotocabine, in de inkomhal van het gemeentehuis benutten: 6 foto's voor 5 euro.

Omschrijving

Een identiteitskaart is het bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister. Met uw identiteitskaart kunt u ook uw nationaliteit en identiteit bewijzen in het buitenland. Vanaf 15 jaar bent u verplicht om uw identiteitskaart altijd bij te hebben.

Elke Belg krijgt automatisch een identiteitskaart uitgereikt op de leeftijd van 12 jaar. Sinds 2005 worden in België alle (oude) papieren identiteitskaarten stelselmatig vervangen door de elektronische identiteitskaart (eID), eerst bij burgers van wie de oude kaart vervalt. Sinds november 2020 is het ook verplicht om je vingerafdrukken te laten afnemen.

De elektronische identiteitskaart (eID) is 10 jaar geldig. De identiteitskaart voor jongeren van 12 jaar tot 18 jaar is 6 jaar geldig, de identiteitskaart voor personen vanaf 75 jaar is 30 jaar geldig.

In de eID zit een microchip ingebouwd. Deze chip bevat:

 • een identificatiecertificaat waarmee u uw identiteit kunt bevestigen wanneer u uw eID in een kaartlezer steekt.
 • een handtekeningcertificaat waarmee u een elektronische handtekening kunt plaatsen onder elektronische documenten.
 • de vingerafdrukken van de kaarthouder.

U kunt de eID alleen gebruiken met uw persoonlijke PIN-code.

Bij de uitreiking van uw eID krijgt u een brief met uw PIN-code en PUK-code. Die brief moet u goed en veilig bewaren.

 • U hebt uw PIN-code (Personal Identification Number) nodig om uw eID te gebruiken (vergelijk het met de code van uw bankkaart of uw mobiele telefoon).
 • U hebt uw PUK-code (PIN Unlocking Key) nodig om:
  • uw eID voor de eerste keer te activeren (in het gemeentehuis)
  • uw geblokkeerde kaart vrij te geven (bv. als u na enkele pogingen om aan te melden telkens de verkeerde PIN-code hebt ingetypt)
  • uw huidige PIN-code te wijzigen.

Wie

Verplicht voor elke Belg vanaf 12 jaar. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen een Kids-ID krijgen.

Procedure

De identiteitskaart wordt automatisch uitgereikt aan alle Belgen van minstens 12 jaar door de gemeente van de hoofdverblijfplaats. Op het einde van de geldigheidsperiode start het gemeentebestuur automatisch de vernieuwingsprocedure. U ontvangt hiervoor een oproepingskaart. U kunt ook op eigen initiatief een eID aanvragen bij de Dienst bevolking van uw gemeente.

U meldt zich met de oproepingskaart aan bij de gemeente van uw hoofdverblijfplaats. Bij de aanvraag van een eID moet u aangeven of u de 'elektronische handtekening' wilt gebruiken. U krijgt dan ook een PIN-code en PUK-code.

Drie tot vier weken na de aanvraag krijgt u een brief die meldt dat uw identiteitskaart klaar ligt.

In de volgende gevallen moet u zelf een vernieuwing aanvragen:

 • bij verlies, diefstal of beschadiging van uw kaart
 • als uw pasfoto niet meer gelijkend is
 • als uw van naam, voornaam of geslacht wijzigt
 • na een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping
 • als u een kaart aanvraagt in een andere taal, voor zover u gevestigd bent in een gemeente die gemachtigd is om kaarten in de gekozen taal uit te reiken.

Als u de brief met de codes bent kwijtgeraakt kunt u de PIN- en PUK-code opnieuw aanvragen.

Opgelet: als Belg bent u nog steeds verantwoordelijk om uw eigen identiteitsdocumenten te beheren dus is het zeer belangrijk om de vervaldatum in het oog te houden. Mocht u zien dat u de vervaldatum bijna bereikt hebt (bv. nog 3 weken geldig) en nog geen oproepingskaart hebt ontvangen, dan kunt u uit eigen beweging een nieuwe kaart komen aanvragen. De oproepingskaart kan immers zoek of ergens tussen geraakt zijn.

In dringende gevallen is een spoedprocedure mogelijk (3 tot 5 dagen), maar hiervoor loopt de kostprijs hoog op. Contacteer zo snel mogelijk de dienst Burgerzaken van uw gemeente.

Uitzonderingen

Als de aanvrager door gezondheidsredenen zich niet meer kan begeven tot aan de dienst burgerzaken, kunt u de dienst Burgerzaken contacteren voor een alternatieve aanvraagprocedure.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van uw elektronische identiteitskaart:

 • uw oproepingskaart
 • een recente pasfoto (max. 6 maanden oud) die aan de voorwaarden (PDF) voldoet die op de oproepingskaart staan.
 • uw huidige identiteitskaart. Als u uw identiteitskaart kwijt bent, of als de kaart vernietigd of gestolen is, neem dan het vervangingsattest van de politie mee.

Bij het afhalen van uw elektronische identiteitskaart:

 • uw oude identiteitskaart
 • de uitnodiging die u thuis kreeg met de vraag uw identiteitskaart af te halen.(= de envelop met uw activatiecodes).

Opgelet: zowel de aanvraag als de afhaling van de elektronische identiteitskaart dient op afspraak te gebeuren.

E-loket

 • Burgerzaken SmartLoket: digitaal aanvragen van uittreksels, attesten, aktes & PIN en PUK-code formulier