Gemeente Kortessem

Subsidie • Bevordering duurzame maatregelen

Inwoners van Kortessem die maatregelen treffen ter bevordering van duurzaam rationeel watergebruik of grondbeheer, kunnen een subsidieaanvraag indienen bij de dienst Ruimte. Enkele acties zijn bijvoorbeeld

 • Het buiten gebruik stellen, reinigen en opvullen/verwijderen van buiten gebruikgestelde stookolietanks
  • Bedrag: 100,00 euro subsidie 
 • Het vervangen van verharde, ondoorlatende oppervlakten door (semi)doorlatende verhardingen bij vergunde woningen
  • Bedrag: 100,00 euro per 100 vierkante meter
 • Het niet aansluitbaar zijn op de riolering en/of een openbare waterloop
  • Bedrag: 40,00 euro per woongelegenheid

Het gemeentebestuur van Kortessem voorziet daarom de subsidies ‘bevordering duurzame milieumaatregelen’ ten behoeve van inwoners die in aanmerking komen, dit binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten in het meerjarenplan.

Onderstaand kan je het reglement en het aanvraagformulier voor deze subsidie terugvinden.

Meer info?

Neem contact op met de milieudienst of kom langs op het woonenergieloket.
https://woonenergieloket.stebo.be/kortessem/ | milieudienst@kortessem.be

Lukt het niet om het formulier uit het E-loket digitaal in te vullen? Maak een afspraak met de milieudienst, zij helpen je graag verder.
milieu@kortessem.be

E-loket

 • Subsidieaanvraag • Bevordering duurzame maatregelen • Duurzaam rationeel watergebruik formulier
 • Subsidieaanvraag • Bevordering duurzame maatregelen • Vervanging verharde oppervlakten formulier
 • Subsidieaanvraag • Bevordering duurzame maatregelen • Verwijderen of opvullen van buiten gebruikgestelde stookolietanks formulier