Gemeente Kortessem

Subsidie • Inbraakpreventie

Inwoners van Kortessem worden aangemoedigd om een aantal eenvoudige maar belangrijke techno-preventieve maatregelen te nemen om hun woning extra te beveiligen tegen inbraak. Onder een techno-preventieve maatregel wordt een beveiligingsmaatregel verstaan die de toegang tot het gebouw moeilijker of minder aantrekkelijk maakt.

Het gemeentebestuur van Kortessem voorziet daarom een subsidie ‘inbraakpreventie’ ten behoeve van inwoners die in aanmerking komen, dit binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten in het meerjarenplan.

Hier kan je het reglement en het aanvraagformulier voor deze subsidie terugvinden (Downloads).

  • Bedrag: 20% van de factuurkosten met een maximum van 250,00 euro. 
  • Termijn: De aanvraag van de premie moet één maand vóór de start van de werken gebeuren.

E-loket

  • Subsidieaanvraag • Inbraakpreventie formulier