Gemeente Kortessem

Subsidie • Aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen

Kleine landschapselementen zijn erg belangrijk voor het behoud van de natuur- en landschapswaarde in de gemeente. Wie kleine landschapselementen aanlegt of beheert, kan hiervoor een subsidie aanvragen bij de dienst Ruimte.

Het gemeentebestuur van Kortessem voorziet daarom een subsidie ‘aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen’ ten behoeve van inwoners die in aanmerking komen, dit binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten in het meerjarenplan.

Onderstaand kan je het reglement en het aanvraagformulier voor deze subsidie terugvinden.

E-loket

  • Subsidieaanvraag • Aanleg of onderhoud kleine landschapselementen • poel formulier
  • Subsidieaanvraag • Aanplant of onderhoud kleine landschapselementen • haag/heg formulier
  • Subsidieaanvraag • Aanplant of onderhoud kleine landschapselementen • houtkant formulier
  • Subsidieaanvraag • Aanplant of onderhoud kleine landschapselementen • knotbomen en hoogstamboomgaarden formulier
  • Subsidieaanvraag • Aanplant of onderhoud kleine landschapselementen • loofbomen formulier