Gemeente Kortessem

Vrijetijdsraad

De gemeente Kortessem gaat volop voor participatie! Het gemeentebestuur houdt graag voeling met wat er leeft in Kortessem. Inspraak van burgers is dan ook een must voor een brede waaier aan onderwerpen. Om die inspraak zo efficiënt mogelijk te organiseren, zijn er in Kortessem verschillende overlegplatformen. De Vrijetijdsraad is daar één van.

Werking

De Vrijetijdsraad heeft als specifieke opdracht het geven van advies over alle aangelegenheden die vallen onder het cultuurpact. Het cultuurpact geldt voor alle culturele materies en instellingen die worden beheerd door de overheid (van federaal tot gemeentelijk niveau), behalve onderwijs.

Deze raad is verder het adviesorgaan voor het beheer van bestaande of nieuwe gemeentelijke infrastructuur betreffende vrije tijd (o.a. de buurthuizen en CC Mozaïek, de bibliotheek en sportpark de Weyer). Deze culturele instellingen vallen eveneens onder de Cultuurpactwet. De vrijetijdsraad heeft een adviesfunctie en zorgt voor inspraak bij gebruikers over de inhoudelijke werking van deze instellingen. Deze inspraak zit structureel verankerd in de vrijetijdsraad door een samenstelling te kiezen onder formule 9c, enkel specialisten en gebruikers. 

Met bijhorende werkgroepen:

  • Jeugdbeleid
  • Sportbeleid
  • Cultuurbeleid
  • Seniorenbeleid

Inschrijven

Klik op de knop 'formulier' rechts, onderaan deze pagina om je aan te sluiten bij de vrijetijdsraad.

E-loket