Gemeente Kortessem

Geschenkbonnen

Het gemeentebestuur van Kortessem reikt geschenkbonnen uit voor jubileumvieringen, evenementen, geboortes, straatfeesten...

De geschenkbon

  • Bestaat in papieren vorm.
  • Heeft een waarde van 5,00 en 20,00 euro.
  • Heeft een geldigheidsduur van zes maanden; de vervaldatum wordt op de geschenkbon vermeld.
  • Heeft een unieke identificatiecode; de bon wordt niet vervangen in geval van verval, verlies, diefstal of beschadiging. Vervallen bonnen kunnen niet omgeruild worden.

Hoe de geschenkbon inwisselen?

De bon is inwisselbaar aan toonder voor de tegenwaarde van de gedane aankopen van
goederen of diensten. Hij is niet inwisselbaar voor contanten of een ander betaalmiddel, zelfs niet gedeeltelijk, noch bij het gemeentebestuur, noch bij zelfstandige ondernemers en ondernemingen.

De zelfstandige ondernemers en ondernemingen mogen geen contanten teruggeven, indien de waarde van het aangekochte product lager zou zijn dan de waarde van de bon. De geschenkbon dient in één keer volledig gebruikt te worden en kan niet gebruikt worden voor verschillende aankopen bij verschillende zelfstandige ondernemers of ondernemingen.

Waar de geschenkbon inwisselen?

De geschenkbonnen kunnen bij heel wat zelfstandige ondernemers en ondernemingen in Kortessem ingewisseld worden. Check daarom best even op voorhand bij de handelaar van uw keuze of hij de bonnen al dan niet aanvaardt.
De lijst met handelaars kan je terugvinden op de webpagina 100% Lokaal. Ook onderaan deze pagina kan je een lijst met deelnemende handelaars terugvinden.

Deelnemen aan het concept van de geschenkbon

Ondernemers die wensen deel te nemen aan het concept van de geschenkbon dienen hun aanvraag te richten aan economie@kortessem.be en de gegevens betreffende hun onderneming daar aan toe te voegen:

  • Naam en adres vestiging Kortessem
  • Contactpersoon
  • Contactgegevens zoals telefoonnummer, e-mailadres en website
  • BTW-nummer en bankrekeningnummer

De aangesloten ondernemers gaan er mee akkoord dat de verwijzing naar én de gegevens van hun handelszaak worden bekend gemaakt op de gemeentelijke website.

De ondernemer valideert zelf de geschenkbon. Gevalideerde bonnen worden na factuur van de ondernemer aan de gemeente Kortessem, uitbetaald door het gemeentebestuur op het door de ondernemer opgegeven bankrekeningnummer.

Bonnen die vóór de vervaldag worden besteed, kunnen wel door de aangesloten ondernemer nog worden voorgelegd ter uitbetaling, tot drie maanden na de vervaldag van de bon.

Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de producten of diensten die werden geleverd na betaling met de geschenkbon, noch aangesproken worden tot voldoening van de rechten voorzien in de artikelen 1649bis octies van het Burgerlijk Wetboek.