Gemeente Kortessem

Collectieve schuldenregeling

In sommige gevallen is het niet mogelijk om door een tussenkomst van de sociale dienst een regeling te treffen met alle schuldeisers.  Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de totale schuldenlast of het aantal schuldeisers te groot zijn geworden, of wanneer de staat van invordering van bepaalde schuldeisers zo vergevorderd is dat men niet meer kan leven van het inkomen dat overblijft.

De mogelijkheid bestaat dan om aan de Arbeidsrechtbank bescherming te vragen tegen de schuldeisers.  Voor deze aanvraag moet een verzoekschrift worden opgesteld.  Voor dit verzoekschrift heeft men bijna altijd recht op een pro deo advocaat.

Het aanvragen van een Collectieve Schuldenregeling is een ingrijpende stap en wie dit overweegt bevraagt zich best op voorhand over de gevolgen van deze procedure. De sociale dienst kan je hierover meer inlichtingen geven.

Een schuldbemiddelaar beheert uw inkomen in uw plaats en helpt u om op die manier uw schulden af te betalen. Na de collectieve schuldenregeling kunt u terug schuldenvrij door het leven.

Meer informatie vind je op http://ww.eerstehulpbijschulden.be/

informatie over pro deo (of tweedelijns) rechtsbijstand vind je op https://www.balielimburg.be/pro-deo-juridische-bijstand

Omschrijving

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure om structurele schuldproblemen aan te pakken. Een schuldbemiddelaar beheert uw inkomen in uw plaats en helpt u om op die manier uw schulden af te betalen. Na de collectieve schuldenregeling kunt u terug schuldenvrij door het leven.

Wie

U komt in aanmerking voor een collectieve schuldenregeling als u met grote structurele schulden worstelt die u onmogelijk binnen een redelijke termijn kunt terugbetalen. Een collectieve schuldenregeling is dus niet bedoeld om tijdelijke betalingsproblemen te regelen.

Handelaars komen net als vennootschapsvormen (nv, bvba,...) niet in aanmerking. Bij structurele schuldproblemen kunnen zij zich beroepen op een faillissement. Bij tijdelijke wanbetalingen kunnen zij beroep doen op de wet 'Continuïteit der ondernemingen'.

Een uitgebreider overzicht van de voorwaarden vindt u op de website van Eerste hulp bij schulden.

Procedure

Verzoekschrift

U vraagt een collectieve schuldenregeling aan met een verzoekschrift in tweevoud bij de arbeidsrechtbank van het arrondissement waar u woont.

Om dit verzoekschrift op te stellen gaat u langs bij een OCMW in uw gemeente of een CAW in uw regio. U kunt het verzoekschrift ook zelf opstellen. Informeer u hierover bij de arbeidsrechtbank van uw woonplaats.

Bemiddeling

Als u wordt toegelaten tot een collectieve schuldenregeling, stelt de rechter een erkend schuldbemiddelaar aan. De schuldbemiddelaar is onafhankelijk en zal dus evenveel rekening houden met uw belangen als met de belangen van uw schuldeisers.

Prijs

Een collectieve schuldenregeling is niet gratis. Het is wettelijk vastgelegd hoeveel een schuldbemiddelaar mag aanrekenen. De schuldbemiddelaar zal zijn vergoeding altijd ter goedkeuring moeten voorleggen aan de rechter.

Hebt u niet genoeg geld om uw schuldbemiddelaar te betalen, dan komt het Fonds ter Bestrijding van de Overmatige Schuldenlast tussenbeide.