Gemeente Kortessem

Bestuurderspas voor taxibestuurders

Je moet als taxichauffeur in het Vlaams gewest, ongeacht uw statuut (werknemer of zelfstandige), in het bezit zijn van een bestuurderspas voor taxibestuurders. Deze bestuurderspas vraag je aan in de gemeente waar je gedomicilieerd bent. De bestuurderspas is persoonlijk en onoverdraagbaar.

Deze verplichting is van toepassing sinds 01.07.2020 en geldt voor elke chauffeur onder de nieuwe vergunning individueel bezoldigd personenvervoer én voor elke taxi- als VVB-chauffeur.

Voorwaarden

Om een bestuurderspas voor taxibestuurders te verkrijgen, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Minstens twee jaar beschikken over een geldig rijbewijs met medische keuring.
 • Voldoen aan de moraliteitsvoorwaarden (zie art.25 van het uitvoeringsbesluit) en hiervoor een uittreksel van het strafregister model 596.1-28 afleveren, dat minder dan drie maanden oud is.

Het is bovendien verplicht om jaarlijks, binnen drie maanden na de verjaardag van de bestuurderspas, de gemeente opnieuw een uittreksel uit het strafregister model 596.1-28, te bezorgen. Het uittreksel mag niet ouder dan drie maanden zijn

 • Beschikken over een attest kennis Nederlands van niveau B1. Een bestuurderspas kan ook afgeleverd worden bij een kennis van niveau A2, mits het niveau B1 binnen termijn van twee jaren wordt behaald. In dit laatste geval moet een ondertekende erewoordverklaring toegevoegd worden bij de aanvraag (downloads).
 • Beschikken over een toelating om arbeidsprestaties te verrichten in België (indien je een buitenlandse staatsburger bent).
 • Beschikken over een bewijs dat je de nodige kennis hebt om personen met een rolstoel te vervoeren (indien van toepassing). Dit wordt afzonderlijk vermeld op de bestuurderspas.

De bestuurder in het bezit van een bestuurderspas is verplicht volgende zaken te melden:

 • Elke wijziging van domicilie binnen een termijn van tien dagen
 • Elk veroordeling binnen de tien dagen na het voorval

Elk verlies van rijbewijs met geldige medische keuring of toelating om arbeidsprestaties te verrichten, binnen 24 uur na het voorval

Procedure

Je dient uw aanvraag in via de applicatie Centaurus2020 of via het aanvraagformulier.

Hierbij voeg je volgende documenten:

 • Kopie van het rijbewijs met een geldige medische keuring
 • Kopie van de identiteitskaart
 • Een uittreksel uit het strafregister model 596.1-28. Dit attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan drie maanden
 • Een attest kennis Nederlands van niveau B1 Of een ondertekende erewoordverklaring dat het taalniveau B1 binnen een termijn van twee jaren zal worden behaald.
 • Beroepskaart of arbeidskaart (enkel voor internationale werknemers)
 • Bewijs dat je beschikt over de nodige kennis om deze personen te vervoeren (enkel bij vervoer van personen met een rolstoel)

Je kan de aanvraag indienen:

 • Per brief tegen ontvangstbewijs gericht aan de gemeente t.a.v. het college van burgemeester en schepenen
 • Per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs gericht aan de gemeente t.a.v. het college van burgemeester en schepenen
 • Per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs)

Je moet de bestuurderspas ophalen ten laatste drie maanden na de toekenning ervan. Als dit niet tijdig gebeurt, vervalt de bestuurderspas.

Bedrag

De aanvraag is gratis.

Bij afhaling van de bestuurderspas betaal je eenmalig een retributie van € 20,00. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Regelgeving

 • Decreet van 29.09.2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer
 • Besluit Vlaamse Regering van 08.11.2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer
 • Boetecatalogus (bedragen van de onmiddellijke inningen), vanaf 01.11.2020

Geldig tot

Periode van vijf jaar

Meer informatie

https://www.vlaanderen.be/bestuurderspas-individueel-bezoldigd-personenvervoer 

http://www.gtl-taxi.be/

economie@kortessem.be