Gemeente Kortessem

Internet bibliotheek Kortessem

Als lid van de openbare bibliotheek kan je er het internet raadplegen. Alvorens plaats te nemen achter een internetcomputer moet je je eerst aanmelden bij de bibliotheekmedewerker aan de uitleenbalie. Het gebruik van het internet is gratis. Gegevens kunnen opgeslagen of afgedrukt worden. Een print kost 0,20 euro per bladzijde.

Een internetsessie duurt in principe 30 minuten. Deze sessie kan verlengd worden als er geen nieuwe kandidaat zich aanmeldt. Indien er zich echter een nieuwe kandidaat internetgebruiker aandient tijdens een verlengde sessie, dan krijgt deze meteen voorrang.

Bij oneigenlijk of illegaal gebruik van de internet-pc's kan de bibliotheekmedewerker weigeren nog verdere toegang tot het internet te verlenen.