Gemeente Kortessem

Sociale woningen

Sociale verhuurkantoren (SVK's) bouwen niet zelf, maar bieden sociale huurwoningen en -appartementen aan die ze huren op de private huurwoningmarkt van een eigenaar-verhuurder. Er wordt een hoofdhuurcontract afgesloten waarbij het SVK de verantwoordelijkheid als huurder draagt.

Deze woningen kunnen dan verder verhuurd worden aan woonbehoeftige kandidaat-huurders via een onderhuurcontract. Het SVK zal hen verder ook helpen met het wonen en hen bijstaan in hun rechten en plichten.

Het SVK biedt de eigenaar op die manier garanties en neemt praktische problemen van het verhuren op zich en anderzijds krijgen woonbehoeftige kandidaat-huurders op die manier een kwalitatieve woning ter beschikking.

Elke eerste en derde van de maand heeft SVK Houtvast zitdag in het administratief centrum.


Wanneer? Eerste en derde maandag van de maand

Uren? Van 10u00 tot 11u30 op afspraak

Waar? Administratief centrum (Kerkplein 11B | 3720 Kortessem)

Telefonisch contact? 0473 70 11 38