Gemeente Kortessem

SVK Houtvast

Sociale verhuurkantoren, kortweg SVK's, bouwen niet zelf, maar bieden sociale huurwoningen en -appartementen aan die ze huren op de private huurwoningmarkt van een eigenaar-verhuurder. Er wordt een hoofdhuurcontract afgesloten waarbij het SVK de verantwoordelijkheid als huurder draagt.

Deze woningen kunnen dan verder verhuurd worden aan woonbehoeftige kandidaat-huurders via een onderhuurcontract. Het SVK zal hen verder ook helpen met het wonen en hen bijstaan in hun rechten en plichten.

Het SVK biedt de eigenaar op die manier garanties en neemt praktische problemen van het verhuren op zich en anderzijds krijgen woonbehoeftige kandidaat-huurders op die manier een kwalitatieve woning ter beschikking.

Elke 1ste en 3de maandag van de maand heeft SVK Houtvast zitdag in het administratief centrum.


Wanneer? 1ste en 3de maandag van de maand

Uren? Van 10u00 tot 11u30 - enkel op afspraak

Waar? Administratief centrum, Kerkplein 11B te 3720 Kortessem

Telefonisch contact? Gregory Jans - 0473 70 11 38