Gemeente Kortessem

Drankvergunning vaste drankgelegenheid

Als uitbater van een vaste drankgelegenheid heb je een drankvergunning nodig voor het schenken van alcoholhoudende dranken bij consumptie ter plaatse. Het gaat hier om gegiste dranken zoals o.a. bier, wijn, mousserende wijn, … en sterke dranken zoals o.a. gin, cognac, cocktail...

Enkele voorbeelden van een vaste drankgelegenheid zijn een café, restaurant, brasserie, cafetaria…

Deze drankvergunning is persoons- en plaatsgebonden en kan niet worden overgedragen.

Voorwaarden

Voor het verkrijgen van een drankvergunning moet je voldoen aan de moraliteits- en hygiënevoorwaarden en dien je in het bezit te zijn van een brandveiligheidsattest.

De controle van de moraliteitsvoorwaarden gebeurt op basis van een uittreksel uit het strafregister (uittreksel strafregister model 596.1, met het oog op het verkrijgen van een drankvergunning). Het attest moet je aanvragen in de gemeente waar je gedomicilieerd bent.

Dit attest moet aangeleverd worden door:

  • De uitbater
  • De eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde
  • De inwonende personen die in de uitbating zouden kunnen deelnemen

Indien de uitbating in handen is van een vennootschap moeten alle medezaakvoerders een attest kunnen voorleggen.

De moraliteitsvoorwaarden zijn persoonsgeboden.

De hygiënevoorwaarden voor een vaste drankgelegenheid hebben betrekking op een goede verlichting, verluchting, verwarming, vlotte toegankelijkheid, … en de nodige sanitaire voorzieningen. De hygiënecontrole gebeurt samen de brandweerinspectie.

De hygiënevoorwaarden zijn plaatsgebonden.

Het brandveiligheidsattest wordt opgemaakt door de brandweer na een positieve controle.

Procedure

Je vraagt een drankvergunning aan via het aanvraagformulier en vervolledigt de aanvraag met een uittreksel uit het strafregister (model 596.1) van alle personen die betrokken zijn bij de horeca uitbating (zie voorwaarden).

Het aanvraagformulier bevat ook de aanvraag voor de hygiëne- en brandweerinspectie.

Na controle van de moraliteit (op basis van het uittreksel uit het strafregister), de hygiëne en brandveiligheid levert de gemeente de drankvergunning af.

Bedrag

De aanvraag en de vergunning zijn gratis.

Regelgeving

Geldig tot

De drankvergunning blijft gelden tot de stopzetting van de uitbating of als er sprake is van een wijziging op het vlak van:

  • De uitbater of inwonende personen, medevennoten,…
  • Het pand (bijvoorbeeld: verhuis, grondige verbouwing,…)

Meer informatie

economie@kortessem.be