Gemeente Kortessem

Subsidie • Blokbar

Het organiseren van een ‘blokbar’ voor studenten (het gratis voorzien van een rustige studieruimte) tijdens de blok- en examenperiode is de laatste jaren meer en meer een gegeven.

Het gemeentebestuur Kortessem voorziet daarom een subsidie ‘blokbar’ ten behoeve van verenigingen die dit organiseren en dit binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten in het meerjarenplan op het niveau van het MJP-nummer.