Gemeente Kortessem

Subsidie • Oordopjes

Sinds 01.01.2013 zijn de Vlaamse geluidsnormen in werking. In het kader van het
gehoorschadebeleid werd de VLAREM- wetgeving aangepast. Deze wetgeving is van toepassing
op alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek
wordt gespeeld. Een verplichting onder deze wetgeving is het aanbieden van gratis
gehoorbescherming aan de deelnemers.

Daarom voorziet het gemeentebestuur Kortessem een subsidie ‘oordopjes’ als ondersteuning ten
behoeve van de organisatoren en dit binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad
goedgekeurde kredieten in het meerjarenplan op het niveau van het MJP-nummer.

E-loket