Gemeente Kortessem

Riolerings- en wegeniswerken Haechent

15.09.2021 Online infosessie herbekijken

Onderaan kan je de presentatie en de opname downloaden. Veel kijkplezier!


01.09.2021 Nieuwe datum online infosessie ‘riolerings- en wegeniswerken wijk Haechent’

De riolerings- en wegeniswerken in de wijk Haechent starten eind oktober. Op dinsdag 14 september om 20.00 uur kan je een online infosessie volgen waarin het project en de bijhorende verkeersmaatregelen worden voorgesteld. Iedereen krijgt ook de kans om vragen te stellen.

Hoe inschrijven voor de online infosessie?

Inschrijven is verplicht en kan tot en met zondag 12 september 2021 via deze link: https://forms.gle/fzUhueg2J8zMoVkz8

De dag van de infosessie ontvang je een e-mail met de link naar het online videoplatform. Vind je die e-mail niet meteen terug in je inbox? Controleer dan zeker je map ‘ongewenste mails’, ‘junk’ of ‘spam’.

Wij kijken ernaar uit om je digitaal te ontmoeten op dinsdagavond 14 september.

   


29.06.2021 Verplaatsing online infosessie 'riolerings- en wegeniswerken wijk Haechent'

Verplaatsing online infosessie ‘riolerings- en wegeniswerken wijk Haechent’ op 1 juli 2021

Je ontving vorige week een uitnodigingsbrief voor de online infosessie ‘riolerings- en wegeniswerken wijk Haechent’ op 1 juli 2021. Helaas wordt deze online infosessie verplaatst naar het najaar.

Vertraging van de werken

De werken in de wijk Haechent (Kapelstraat, Tapstraat en Omstraat) in Kortessem starten nog niet na het bouwverlof. De aannemer kan namelijk pas op 1 oktober 2021 beginnen. Door deze vertraging zijn de verschillende faseringen van de werken nog niet gekend. Daardoor kunnen we op dit moment nog niet antwoorden op uw meest urgente vragen over de omleidingen en de hinder.

Verplaatsen van online infosessie

Bijgevolg verplaatsen we de online infosessie naar september 2021. De exacte datum laten we je binnenkort opnieuw per brief weten. Tijdens deze infosessie stellen we de plannen voor, lichten we de fasering en de omleidingen toe en krijgt iedereen de kans om vragen te stellen.

Al ingeschreven voor de online infosessie op 1 juli 2021

Iedereen die al inschreef voor de online infosessie werd via e-mail op de hoogte gebracht dat de infosessie wordt verplaatst naar het najaar.

Plannen inkijken op het gemeentehuis

Wilt u graag meer weten over het project ‘Haechent’? Dan kan u de plannen inkijken - na afspraak - op het gemeentehuis (Kerkplein 11 in Kortessem). Een afspraak voor een inzage van de plannen kan u maken via 011 37 91 40.

We hopen u snel op de hoogte te brengen van de nieuwe datum van de infosessie.

   


21.06.2021 Uitnodiging online infosessie ‘riolerings- en wegeniswerken wijk Haechent’ op 1 juli 2021

Na het bouwverlof starten de werken in de wijk Haechent (Kapelstraat, Tapstraat en Omstraat) in Kortessem. Het project omvat de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, nieuwe fietspaden en nieuwe asfaltverharding over de volledige lengte. De nutsmaatschappijen zijn al een tijdje bezig met de nodige aanpassingen van kabels en leidingen. Deze werken duren nog tot aan het bouwverlof.

Neem deel aan de online infosessie op 1 juli

Dit volledige project werd al geruime tijd voorbereid in samenwerking met studiebureau Sweco Belgium. Gemeente Kortessem wil nu graag de plannen voorstellen aan de bewoners en iedereen de kans geven om vragen te stellen. Ook de verkeersmaatregelen tijdens de werken worden toegelicht. Daarom nodigen we jou van harte uit op de online infosessie op donderdag 1 juli 2021 om 19u30.

Hoe inschrijven voor de online infosessie?

Inschrijven is verplicht en kan je tot en met dinsdag 29 juni via de link https://forms.gle/Joh5RqFSwmgvBwYj9.

Na je inschrijving ontvang je op donderdag 1 juli een e-mail met de link naar het online videoplatform. Vind je die e-mail niet meteen terug in je inbox? Controleer dan zeker je map ‘ongewenste mails’, ‘junk’ of ‘spam’.

Plannen inkijken op het gemeentehuis

Beschik je niet over een computer met internetverbinding om deel te nemen aan de online infosessie? Dan kan je de plannen inkijken - na afspraak - op het gemeentehuis (Kerkplein 11 in Kortessem). Een afspraak voor een inzage van de plannen kan je maken via 011 37 91 40.

Wij kijken ernaar uit om je digitaal te ontmoeten op donderdagavond 1 juli.

   


15.06.2021 - Bekendmaking definitief ontwerpdossier riolerings- en wegenisproject Haechent - fase 1

Op 29.05.2020 heeft de gemeenteraad het bestek aangaande het Fluvius project nr R/000200, met VMM projectnr. L207003A en projectnr. Sweco 221379A, en de raming en bijbehorende plannen voor de opdracht "riolerings- en wegenisproject Haechent, fase 1", opgesteld door de ontwerper, SWECO, goedgekeurd.

   


17.01.2021 Rioleringsproject Tapstraat, Omstraat en Kapelstraat

Binnenkort zal de gemeente Kortessem in samenwerking met Fluvius een rioleringsproject opstarten in de Tapstraat, Omstraat (klein en groot) en de Kapelstraat. Dit zal voor de inwoners een impact hebben op de aansluiting op het rioleringsnetwerk. 

Naast de aanpassing van de riolering, zal er ook een nieuwe weginrichting worden voorzien op  deze straten, waar ook de focus zal gelegd worden op duurzaam verkeer en verkeersveiligheid.

Tijdens een infoavond op donderdag 16 januari 2020, werden alle inwoners van de Tapstraat, Omstraat en Kapelstraat geconsulteerd over het voorontwerp van de plannen. Zo kunnen hun meningen later ook mee worden opgenomen in de verdere uitwerking. 

De presentaties die werden getoond tijdens de infoavond zijn te downloaden onderaan deze pagina. 

Heb je vragen? Dan kan je terecht bij:

Diensthoofd Ruimte, Eva Timmermans: eva.timmermans@kortessem.be

Diensthoofd Werken&Veiligheid, Josianne Léonard: josianne.leonard@kortessem.be