Gemeente Kortessem

Buitenschoolse kinderopvang

Klik hier om je aan te sluiten bij een adviesraad


De gemeente Kortessem gaat volop voor participatie! Het gemeentebestuur houdt graag voeling met wat er leeft in Kortessem. Inspraak van burgers is dan ook een must voor een brede waaier aan onderwerpen. Om die inspraak zo efficiënt mogelijk te organiseren, zijn er in Kortessem verschillende overlegplatformen. Heb jij goede ideeën of kritische opmerkingen? Sluit je dan aan bij een adviesraad over een onderwerp dat jou aanspreekt.

Met het oog op het bevorderen van een thema- of sectordoorkruisende aanpak en het vermijden van overlappende adviesraden wordt er in het nieuwe participatiebeleid een geïntegreerde benadering gehanteerd. Er wordt hierbij uitgegaan van drie overkoepelende raden:

  • Vrijetijdsraad
  • Ruimteraad
  • Welzijnsraad

De kerntaken van een adviesraad zijn voornamelijk signaleren en adviseren. Die groep is telkens een realistische afspiegeling van de bevolking, met vertegenwoordigers van verenigingen, professionelen, deskundigen en geïnteresseerde burgers. Wat hen met elkaar verbindt? Hun gedeelde interesse voor alles wat er leeft en gebeurt in Kortessem. 

Het uiteindelijke reglement en de definitieve samenstelling van de verschillende adviesraden zal tijdens de eerste algemene vergadering van elke adviesraad worden besproken en goedgekeurd.

Sluit je dus snel aan bij een werkgroep of adviesraad en werk mee aan een beter Kortessem!


Let op: als je je als vereniging wil aansluiten bij een adviesraad, dien je eerst erkend te zijn. Je kan je erkennen via http://www.kortessem.be/producten/detail/353/erkenning-kortessemse-verenigingen.


Ondervind je problemen? Neem dan telefonisch contact op (011 37 91 40).

Omschrijving

U kunt uw schoolgaande kinderen laten opvangen in de buitenschoolse kinderopvang. De buitenschoolse kinderopvang wordt georganiseerd op schooldagen voor de schooluren en na de schooluren, op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen en schoolvakantiedagen.