Gemeente Kortessem

Project van het Europees Fonds voor Regionale Samenwerking

Haspengouwse gemeenten investeren samen met de VVSG in de dienstverlening aan ondernemers

Met de start van het nieuwe jaar is ook het project van het Europees Fonds voor Regionale Samenwerking (EFRO-project) ‘Intergemeentelijke dienstverlening aan ondernemers in Limburgs Haspengouw’ aan een nieuw hoofdstuk begonnen. Vanaf januari 2021 kunnen de gemeenten Borgloon, Gingelom, Kortessem en Wellen rekenen op de ondersteuning van een intergemeentelijke ambtenaar economie. Met dit project zet de VVSG, samen met de vier gemeenten, in op een kwalitatieve en professionele dienstverlening voor lokale ondernemers.

Sinds juli 2020 werkt Valerie Spec bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) als intergemeentelijke ambtenaar voor dit project. Tijdens de eerste maanden maakte zij werk van een productencatalogus voor ondernemers.  Deze catalogus bevat gedetailleerde productfiches over de belangrijkste ‘ondernemersproducten’ , zoals de kleinhandelsvergunning, de machtiging ambulante handel, uitbatingsvergunningen voor verschillende sectoren en de drankvergunning. Elke fiche omvat alle relevante informatie, bijvoorbeeld productomschrijving, doelgroep, voorwaarden, procedure… De fiches worden binnenkort ter beschikking gesteld aan alle Vlaamse steden en gemeenten. Zo beschikken zij altijd over accurate en actuele informatie voor hun on- en offline dienstverlening aan ondernemers. De VVSG zal deze fiches immers up-to-date houden.
 
Vanaf januari 2021 startte de tweede projectfase: de ondersteuning van de vier gemeenten Borgloon, Gingelom, Kortessem en Wellen. Door in te zetten op administratieve vereenvoudiging, heldere en correcte communicatie over regels en procedures, duidelijke beleidslijnen en een sterkere samenwerking tussen de gemeenten enerzijds en de ondernemers anderzijds, willen we het economisch weefsel versterken en het ondernemersklimaat verbeteren. De VVSG wil aantonen dat het realiseren van deze ambities via een intergemeentelijke aanpak ook haalbaar is in kleinere gemeenten. De krachtenbundeling leidt niet alleen tot heel wat tijdswinst, maar ook tot onderlinge leereffecten. Door ook de knowhow en ervaring van de VVSG mee in te zetten, krijgt het project een extra duw in de rug.

De kennis en ervaring die voortvloeien uit dit Limburgse pilootproject zullen we ook meenemen naar andere intergemeentelijke trajecten. Tegelijkertijd kunnen alle gemeenten mee genieten van de beschikbaarheid van de productfiches om hun dienstverlening verder te professionaliseren. Dit project komt tot stand met de steun van het EFRO (65.200 euro) en het Vlaamse Fonds voor Innoveren en Ondernemen, het vroegere Hermesfonds (32.600 euro).