Gemeente Kortessem

Eensluidend verklaarde kopie

Kostprijs

gratis

Uitreiking

onmiddellijk aan het loket.

Aandacht:

Vanaf 31 maart 2004 vraagt de federale overheid niet langer een "voor eensluidend verklaarde kopie" van een origineel document. Voortaan mag je als burger of ondernemer een gewone, goed leesbare kopie voorleggen. Die krijgt dezelfde bewijskracht als het origineel. De maatregel geldt voor de federale parastatalen (RSZ, RIZIV, RVA.....),de federale overheidsbedrijven (NMBS, De Post, Belgacom......) en ook voor de Vlaamse Overheden. Het Parlement en de Rechtbank vragen wel nog voor eensluidend verklaarde kopies. Kan ook nog nuttig zijn voor privé doeleinden.

Omschrijving

Een voor eensluidend verklaarde kopie is een kopie van een origineel document dat door het gemeentebestuur gecontroleerd wordt op de echtheid. De ambtenaar kijkt na of de kopie identiek hetzelfde is als het origineel en plaatst er een stempel op. Daardoor krijgt de kopie dezelfde bewijskracht als het oorspronkelijke document.

Uitzonderingen

Federale openbare diensten en overheidsbedrijven mogen u geen voor eensluidende verklaarde kopie meer vragen van een document. Voor de federale overheid betekent dit in de brede zin van het woord: de Federale Overheidsdiensten en de federale parastatalen zoals de RSZ, RIZIV en RVA en ook de federale overheidsbedrijven zoals de NMBS, bpost en Proximus.

Wat meebrengen

  • het originele document
  • een goed leesbare fotokopie

E-loket

  • Aanvraag • Uittreksels, attesten, aktes, PIN- en PUK-codes en adreswijzigingen • Burgerzaken Smartloket formulier