Gemeente Kortessem

Openbaarheid van bestuur

Elke burger kan bestuursdocumenten opvragen en inkijken, er uitleg over vragen of er een kopie van verkrijgen. De wijze waarop een aanvraag moet gebeuren en hoe het bestuur een aanvraag moet afhandelen, wordt beschreven in het Bestuursdecreet van 07.12.2018, Titel II, Hoofdstuk 3 betreffende de toegang tot bestuursdocumenten.
 
Wens je een bepaald bestuursdocument in te kijken? Stuur dan een mailtje naar het secretariaat (secretariaat@kortessem.be) waar uw aanvraag geregistreerd wordt en beantwoord binnen een termijn van 20 dagen na registratie.