Gemeente Kortessem

Leegstand & verwaarlozing

Langdurige leegstand en verwaarlozing van woningen en gebouwen zorgen voor een negatieve uitstraling op de woonbuurt. Het tast ook de kwaliteit van de onmiddellijke omgeving aan. Om dit probleem grondig aan te pakken, heeft de gemeente beslist om een actief leegstandsbeleid te voeren én de strijd tegen verwaarloosde panden aan te gaan.

Een gebouw of woning wordt beschouwd als verwaarloosd wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten.

De gemeente zal de verwaarlozing vaststellen aan de hand van een technisch verslag. Bij een eindscore van vijftien punten of meer op dit verslag is het pand verwaarloosd. Je ontvangt dan een administratieve akte van vaststelling van verwaarlozing.

Een verwaarloosd gebouw of woning wordt opgenomen in een gemeentelijk register. Van zodra een woning of gebouw hierin is opgenomen, volgt een gemeentelijke heffing. Deze belasting verhoogt jaarlijks totdat de woning of het gebouw geschrapt wordt uit het verwaarlozingsregister.

Meer info?

Kom langs op het woonenergieloket of neem contact op met Dorien Anthonissen.

https://woonenergieloket.stebo.be/kortessem/

dorien.anthonissen@stebo.be
089 39 16 77

Omschrijving

Groendaken zijn daken waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. Het zijn meestal plantensoorten die goed bestand zijn tegen wind, hitte, vorst en uitdroging. Als u een groendak aanlegt, kunt u hiervoor een premie aanvragen.