Gemeente Kortessem

Premie voor het aanleggen van een groendak

Met het conformiteitsattest kun je aan potentiële huurders aantonen dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is, en voldoet aan de kwaliteitsnormen. Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners vermeld.

Wanneer aanvragen?

  • Vrijwillig: om aan te tonen dat de huur- of kamerwoning voldoet aan de Vlaamse Wooncode aanvraagformulier vrijwillig
  • Verplicht: om aan te tonen dat de huur- of kamerwoning ondertussen voldoet aan de Vlaamse Wooncode. Dit is ingeval een woning ge├»nventariseerd staat als ongeschikt of onbewoonbaar. De eigenaar vraagt, na het uitvoeren van de nodige verbeteringswerken, een nieuw woningonderzoek aan. De afgifte van het conformiteitsattest heft dus ook het besluit ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring op.

Meer info?

Neem dan contact op met de dienst Ruimtelijke ordening

ruimtelijke.ordening@kortessem.be

Maak een afspraak voor het woonenergieloket.

https://woonenergieloket.stebo.be/kortessem/

Neem contact op met Dorien Anthonissen 

Dorien Anthonissen
dorien.anthonissen@stebo.be
089 39 16 77

Omschrijving

Groendaken zijn daken waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. Het zijn meestal plantensoorten die goed bestand zijn tegen wind, hitte, vorst en uitdroging. Als u een groendak aanlegt, kunt u hiervoor een premie aanvragen.