Gemeente Kortessem

Woonkwaliteit

Elke huurwoning moet voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen voor basiscomfort, veiligheid en gezondheid zoals omschreven in de Vlaamse Wooncode. De belangrijkste vereisten zijn:

 • Structurele stabiliteit en vrije toegankelijkheid;
 • Voldoende en veilige verlichtings- en verluchtingsmogelijkheden;
 • Veilige elektriciteits- en stookolie- of gasinstallaties;
 • Elementaire sanitaire voorzieningen.
 • Brandveilig zijn.

Iedere belanghebbende kan bij het gemeentebestuur een aanvraag voor een woningonderzoek indienen als hij of zij klachten heeft omtrent de kwaliteit van een woning. De huisvestingsambtenaar onderzoekt elke klacht en kan de procedure opstarten bij Wonen-Vlaanderen.

Vooronderzoek & conformiteitsonderzoek

De woningcontroleur van de gemeente onderzoekt de gegrondheid van de aanvraag.

Indien na het vooronderzoek blijkt dat de woning meer dan vijftien strafpunten scoort, voert Wonen-Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit. Een adviseur van Wonen-Vlaanderen verleent de burgemeester een advies over de ongeschiktheid of bewoonbaarheid van de woning aan de hand van het technisch verslag.

 • Ongeschikt: de woning heeft minstens vijftien strafpunten, deze kan je in het technisch verslag terugvinden;
 • Onbewoonbaar: de bewoning houdt een veiligheids- en gezondheidsrisico in.
 • Overbewoning: wanneer het aantal bewoners van de woning zo groot is dat er een veiligheids- of gezondheidsrisico ontstaat. Niet alle woningen waarvan de woningbezettingsnorm overschreden is, zijn dus overbewoond.

Welke gevolgen heeft het onderzoek en de afgifte van een besluit?

Er zijn heel wat gevolgen voor de huurder en voor de verhuurder. Enkele opgesomd:

Gevolgen voor de eigenaar

 • Wanneer de burgemeester een woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaart, wordt deze opgenomen in de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen. De zakelijk gerechtigden zullen hierdoor een belasting moeten betalen wanneer de woning na een jaar nog steeds op de inventaris staat. Deze belasting wordt ge├»nd door het Vlaamse Gewest.
 • De eigenaar kan strafrechtelijk worden vervolgd wanneer hij de ongeschikte en/of onbewoonbare woning verder verhuurt. Dit geldt ook voor de verhuring van een overbewoonde woning.

Gevolgen voor de bewoners

 • In een overbewoonde woning moet het aantal bewoners onmiddellijk verminderd worden tot het maximum aantal inwoners.
 • De huurders van de ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woning zijn wettelijk verplicht om de eigenaar toe staan om dringende herstellingswerken te laten uitvoeren zodat de onbewoonbaarheid kan worden weggewerkt.
 • Let op: het ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaren van je woning betekent niet dat je automatisch een tegemoetkoming in de huurprijs of voorrang bij de toewijzing van een sociale woning krijgt. Dit kan enkel bij een onbewoonbaarverklaring waar zware gebreken en ernstige risico’s worden vastgesteld.

Meer info?

Dorien Anthonissen
dorien.anthonissen@stebo.be
089 39 16 77

Neem dan contact op met de dienst Ruimtelijke ordening
ruimtelijke.ordening@kortessem.be

Maak een afspraak voor het woonenergieloket.
https://woonenergieloket.stebo.be/kortessem/

https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit/wat-als-mijn-woning-niet-orde