Gemeente Kortessem

Premie voor het aanleggen van een groendak

Op de website premiezoeker (https://www.premiezoeker.be/) krijg je een overzicht van de premies waar je recht op hebt als je in onze gemeente woont of bouwt.

Op de website van Fluvius (https://www.fluvius.be/nl/thema/premies) vind je een overzicht van hun premies om energie te besparen.

Bijkomend zijn er nog enkele gemeentelijke premies en subsidies:

  • De beveiligingspremie

20% van de factuurkosten met een maximum van € 250,00

De aanvraag van de premie moet 1 maand vóór de start van de werken gebeuren.

  • Subsidies voor duurzame milieumaatregelen

- Het buitengebruik stellen van een stookolietank: € 100,00 subsidie

- Het niet aansluitbaar zijn op de riolering en/of een openbare waterloop: € 40,00 per woongelegenheid

- Het vervangen van verhardingen door verhardingen die 50% waterdoorlatend zijn bij vergunde woningen: € 100,00/100m²

Meer info?

Dit kan door contact op te nemen met de milieudienst of langs te komen op het woonenergieloket.                      

milieu@kortessem.be

https://woonenergieloket.stebo.be/kortessem/

Omschrijving

Groendaken zijn daken waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. Het zijn meestal plantensoorten die goed bestand zijn tegen wind, hitte, vorst en uitdroging. Als u een groendak aanlegt, kunt u hiervoor een premie aanvragen.