Gemeente Kortessem

Crisisopvang

Vanaf 01.08.2020 heeft Cordium terug zitdagen bij het OCMW van Kortessem.

Deze zitdagen zijn telkens de eerste en de derde woensdag van de maand, telkens van 13u30 tot 15u30 en ENKEL OP AFSPRAAK.

De afspraken kunnen gemaakt worden via:

Jolien Timmers
Sociale dienst

Gouverneur Roppesingel 133 - 3500 Hasselt
T 011/26.45.73  F 011/26.45.61
jolien.timmers@cordium.be • www.cordium.be

Omschrijving

Bevindt u zich in een crisissituatie, dan kunt u tijdelijk opgevangen worden.

Voorbeelden van crisissituaties zijn huisbrand, een dringend probleem in de thuiszorg, de opvang van toegewezen asielzoekers, de behoefte aan kinderopvang wegens de hospitalisatie van een alleenstaande moeder, het overlijden van uw enige mantelzorger, echtelijke moeilijkheden, enz. In onderling overleg wordt naar een structurele oplossing gezocht.

Wie

Om in aanmerking te komen voor crisisopvang:

  • woont u in de gemeente

De oorzaak van de crisis is hierbij niet bepalend.

Procedure

  • U neemt contact op met een maatschappelijk werk(st)er.