Gemeente Kortessem

Voornaamswijziging

Opgelet: dit is een product op afspraak!

Maak hier een afspraak

Je kunt jouw voorna(a)m(en) laten wijzigen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van je woonplaats.

De voornaam mag geen aanleiding geven tot verwarring en mag jezelf of derden niet schaden.

Welke voornamen kunnen worden geweigerd?

 • Voornamen die (op zichzelf of samen met de familienaam) als belachelijk, hatelijk, absurd of choquerend worden beschouwd.
 • Overtallige voornamen.
 • Voornamen die onuitspreekbaar zijn. Bijvoorbeeld een voornaam die uit slechts één letter bestaat of uit een opeenvolging van medeklinkers.

   

Voorwaarden

 • Je bent meerderjarig (ouders of voogd kunnen een aanvraag doen voor hun minderjarige kinderen vanaf twaalf jaar).
 • Je bent Belg, erkend vluchteling of staatloze.
 • Je woont in Kortessem of in het buitenland en je laatste woonplaats in België was Kortessem.

   

Aanvraag

De ambtenaar van de burgerlijke stand beoordeelt het verzoek tot voornaamswijziging en neemt binnen de drie maanden een beslissing.

Bij een positieve beslissing krijg je hiervan een schriftelijke bevestiging zodra de registers van de burgerlijke stand en het rijksregister zijn aangepast.

Bij een negatieve beslissing krijg je hiervan een schriftelijke bevestiging. Je hebt na ontvangst 30 dagen de tijd om in beroep te gaan bij de familierechtbank.

Alle akten van de burgerlijke stand waarin je wordt vermeld (bijvoorbeeld je geboorteakte, huwelijksakte, geboorteakte van uw kinderen) en je gegevens in het rijksregister worden automatisch aangepast. Je hoeft daarvoor niks te doen.

Een aantal zaken moet je opnieuw aanvragen. Bijvoorbeeld een identiteitskaart, rijbewijs, reispas (rood boekje).

Vergeet ook niet een aantal organisaties (bijvoorbeeld nutsbedrijven, school, werkgever) te informeren over je voornaamswijziging.

   

Kostprijs

 • 50,00 euro gewone voornaamswijziging
 • 5,00 euro voornaamswijziging bij transgender
 • Gratis voornaamswijziging bij vreemdeling die de Belgische nationaliteit aanvraagt en geen voornaam bezit

   

Meebrengen

 • Je geldige identiteitskaart.
 • Een afschrift van je geboorteakte indien je in het buitenland bent geboren. Dit afschrift moet mogelijks voorzien zijn van een apostille of legalisatie en moet naar het Nederlands zijn vertaald door een beëdigd vertaler.